Sulama

Serme işlemi bittikten sonra ilk yarım saat içerisinde çim alanın sulanması gerekir. En azından 2,5 cm lik üst katman iyice nemlendirilmeli ve suya doyurulmalıdır. En ideali 10 santimetrelik toprak katmanının iyice nemlendirilmesidir. Hazır çim sulama işlemi özellikle sıcak havalarda daha da önem kaznmaktadır.

Güçlü bir köklenme oluşuncaya kadar her gün ya da daha sık olmak üzere en az on gün boyunca çimler bolca sulanarak nemli tutulmalıdır. Sonra daha az sıklıkta ve daha derin sulamaya başlanmalıdır. sulama sıklığı ve miktarını havanın durumu belirleyecektir. Çimler, sıcak, kuru ve rüzgarlı dönemlerde, daha fazla suya ihtiyaç duyarlar.

Doğru hazır çim sulama programı ve tekniği derin kök gelişiminin sağlanmasına yardımcı olur. Sulama yaparken 15 cm. derinliğe kadar toprağın iyice ıslanmasını sağlayarak daha derin köklenmeyi teşvik edebilirsiniz. Böylece daha az sıklıkta sulama yapmanıza olanak tanınır. Sık fakat az sulama, sıcak stresine ve hastalığa karşı hassas, yüzeysel kök gelişimine neden olur.

Yeni döşenen çimin hemen kuruma eğiliminde olan ve ideal olarak sulanması zor olan kenar ve köşeleri gerekirse elle daha dikkatlice sulanması gerekebilir.

Eğimli alanların ve tepeciklerin sulanmasında; suyun toprağa işlemeden yüzeyden akışa geçeceği düşünülerek bu alanlara daha çok özen gösterilmelidir. Özellikle kumlu topraklar daha sık ve daha kısa süreli sulama ihtiyacı gösterirler. Sulamanın sabah erken saatlerde yapılması daha verimli olmaktadır. İki sulama arasında, çimin ve alt toprağın kurumasına izin verilmemelidir.

Çim ve alt toprağı tamamen ıslatmak için yeterli suyun verilmesi hayati önem taşır ancak çim alan, suya boğulmamalı, göllenmelere izin verilmemelidir.