Toprak hazırlığı nasıl yapılmalıdır ?

  •  Toprak hazırlığı’na ilk olarak toprağı çapalama işlemi ile başlayınız. Çimlendirmek istediğiniz toprak alanı en az 10-15 cm. derinliğinde çapalayınız veya   bel küreği ile ters-yüz ediniz ve arazinizin drenajını gerekli eğimleri vermek suretiyle  sağlayınız. Eğer çok yoğun bir yabani ot görüntüsü varsa bu durumda yabani ot ilacı kullanarak işleme başlamak daha uygun olacaktır. Toprağınızın cinsine göre ve eğer gerekli ise kireç, kum, torf ( organik maddeler ) ve gübrenin, toprağınızın yüzeyden 7-10 cm. derine gelecek şekilde karıştırılması ile takviye ediniz.Tırmık kullanarak yüzeye çıkmış olan taş, kök vs. gibi iri parçaları temizleyiniz ve yüzeyini tesviye ediniz

  • Toprağınızı sıkıştırmak için bir silindir ile üzerinden geçiniz. Silindir geçtikten sonra ortaya çıkacak tümsek ve çukurları tekrar tesviye ediniz.

  • Hazırlamış olduğunuz toprağı 15 cm. derinliğe ulaşacak şekilde sulayınız